Kính chào các anh chị trong cộng đồng kế toán Việt Nam,em là 1 thành viên mới vì…

Kính chào các anh chị trong cộng đồng kế toán Việt Nam,em là 1 thành viên mới vì e mới biết đến nhóm của ta vào tháng 8 của năm nay,e ở nghệ an.mặc dù cũng đã đi làm 1 thời gian nhưng kinh nghiệm vẫn đang còn ít nên e chưa dám có những bình luận. Hôm nay e có 1 vấn đề mong anh chị giúp em, đó là năm nay e dự định thi chứng chủ hành nghề dịch vụ về thuế năm 2017 nhưng do e ở xa không có điều kiện để đi học ôn ở Hà Nội. Và e cũng mới thi lần đầu nên e muốn những anh chị nào đã thi và có chứng chỉ chia sẻ cho e ít kinh nghiệm để e đi thi với ví dụ như thi viết có trắc nghiệm không?thi nghiệp vụ thuế chủ yếu ở thông tư nào?và kế toán. Em xin cảm ơn a chị nhiều và e sẽ cố gắng để là một thành viên lâu dài trong đại gia đình kế toán.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Kính chào các anh chị trong cộng đồng kế toán Việt Nam,em là 1 thành viên mới vì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *