Cho e hỏi ngu tí ạ Kế toán dịch vụ nhận hoá đơn về nhà làm (dựa trên hoá đơn, ch…

Cho e hỏi ngu tí ạ
Kế toán dịch vụ nhận hoá đơn về nhà làm (dựa trên hoá đơn, chứng từ cty gửi) thì thuế vat đầu ra nhiều hơn đầu vào thì cty phải nộp thuế vat. Vậy là do kế toán ngu không biết làm phải không ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Cho e hỏi ngu tí ạ Kế toán dịch vụ nhận hoá đơn về nhà làm (dựa trên hoá đơn, ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *