Mọi người cho em hỏi chút là công ty em có một lao động làm việc trong năm 2016,…

Mọi người cho em hỏi chút là công ty em có một lao động làm việc trong năm 2016, cũng ký một số giấy tờ liên quan đến hóa đơn. Mà đến giờ mới phát hiện ra là chưa đăng ký mã số thuế cá nhân, bị bên kế toán thuế bỏ ra ngoài không đưa vào chi phí lương và quyết toán thuế tncn cuối năm 2016 vì họ bảo không kịp đăng ký mst (bên em thuế kế toán thuế ngoài ạ). Vậy thì phải giải quyết làm sao bây giờ ạ? Lỡ sau này giấy tờ thì có chữ ký của họ mà danh sách lao động năm 2016 không có thì có sao không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi chút là công ty em có một lao động làm việc trong năm 2016,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *