Có ai ở BHXH Gò Vấp đang làm mẫu 03 đối chiếu quá trình đóng bhxh cho em hỏi với…

Có ai ở BHXH Gò Vấp đang làm mẫu 03 đối chiếu quá trình đóng bhxh cho em hỏi với ạ:
– Họ yêu cầu nộp theo Phiếu GNHso 320 bao gồm:
1/ Danh sách giao nhận sổ BHXH ( Mẫu 01, 02 bản)
2/ Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH ( mẫu 03)
3/ Sổ cũ mới, tờ tời.
– ?? Cho em hỏi là BHXH Gò Vấp yêu cầu nộp 2 bản mẫu 01 có ký đầy đủ của người ld và đơn vị. Đơn vị ký đóng dấu cả bên giao và bên nhận. Oh thế nhỡ gặp phải mấy lão ẩu làm mất sổ của ngta xong họ tự đóng dấu vào mẫu 01 ( mẫu 01 đã có đủ 2 dấu của dvi) xong cãi xóe lên là đã giao sổ cho đơn vị rồi thì em biết sao ạ?
– Nói thật là cơ quan nhà nc làm ăn bố láo lắm lên em cứ phải kĩ. Bọn này hay nói miệng, cãi miệng lắm.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Có ai ở BHXH Gò Vấp đang làm mẫu 03 đối chiếu quá trình đóng bhxh cho em hỏi với…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *