Anh chị cho em hỏi chút ạ, bên em có người lao động làm việc từ tháng 1 đến giờ …

Anh chị cho em hỏi chút ạ, bên em có người lao động làm việc từ tháng 1 đến giờ nhưng giờ là tháng 8 mới đăng ký mã số thuế cá nhân thì đến khi quyết toán cuối năm có được lấy chi phí lương từ đầu năm đến giờ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chút ạ, bên em có người lao động làm việc từ tháng 1 đến giờ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *