#THUẾ GTGT: Điều kiện được khấu trừ đối với cá nhân dùng thẻ ATM mua hàng…thu…

#THUẾ GTGT: Điều kiện được khấu trừ đối với cá nhân dùng thẻ ATM mua hàng…thu hộ tiền bán hàng qua tài khoản cá nhân. (Chấp nhận là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nếu…)
Vậy là Tổng Cục Thuế đã tháo mở những hạn chế mà nhiều Doanh nghiệp đang vướng phải rồi nhé—> Suy cho cùng cũng phải tiến tới Giao dịch điện tử và đó là bước tiến lớn..???
Tổng cục Thuế có công văn số 3229/TCT-CST ngày 20/07/2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo cho đối tác nước ngoài.

Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Nếu các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Amazon…) cung cấp dịch vụ cho Công ty và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho các tổ chức nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
– Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân; trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán của đối tác, sau đó cá nhân sẽ thanh toán cho Công ty thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của cá nhân sang tài khoản mà Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế:
Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khoản thu qua hình thức nêu trên được ghi nhận là doanh thu của doanh nghiệp.
Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “#THUẾ GTGT: Điều kiện được khấu trừ đối với cá nhân dùng thẻ ATM mua hàng…thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *