Em khai thông tin CN trên HTKK, Công ty em ở bình chánh , chi nhánh ở hóc môn. …

Em khai thông tin CN trên HTKK, Công ty em ở bình chánh , chi nhánh ở hóc môn. Phần cơ quan thuế CẤP CỤC , và cơ quan QUẢN LÝ em ghi đúng chưa ạ? Phần cơ quan chủ quản là em điền tên công ty hay sao ạ.
Em cám ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

One thought on “Em khai thông tin CN trên HTKK, Công ty em ở bình chánh , chi nhánh ở hóc môn. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *