Có ai gặp trường hợp như em ko, cty thành lập ngày 24/8. Ngay khi có giấy phép k…

Có ai gặp trường hợp như em ko, cty thành lập ngày 24/8. Ngay khi có giấy phép không biết các dich vụ kế toán hay bên thuế (nói chung nhiều người) gọi điện cho sếp em báo sao chưa đóng thuê môn bài ngày 30/8 hết hạn rồi làm sếp em lo hỏi em sao chưa đóng thuế môn bài coi chừng bị phạt mà trong khi đó em nhớ rõ là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép mới hết hạn. Vậy là em sai hay do bọn gọi điện tào lao muốn câu khách nên mới nói vậy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Có ai gặp trường hợp như em ko, cty thành lập ngày 24/8. Ngay khi có giấy phép k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *