Cả nhà cho em hỏi một vấn đề với ạ. Em làm bên Cty tư vấn thiết kế ạ! Theo biên…

Cả nhà cho em hỏi một vấn đề với ạ. Em làm bên Cty tư vấn thiết kế ạ!
Theo biên bản nghiệm thu giá trị hoàn thành ngày 8/6/2016 là 124.123.000₫=> em đã xuất hoá đơn ngày 8/6/16 với số tiền trên, nhưng đến năm 2017 công trình trên lại bổ sung thêm hạng muc với khoản tiền 7.000.000₫ nữa theo biên bản nghiệm thu ngày 15/5/2017= tổng tiền thanh toán hoàn thành công trình là: 131.123.000₫ ạ. Mọi người cho em hỏi bây giờ em xuất hoá đơn thứ 2 với số tiền còn lại là 7.000.000₫ hay lm sao ạ.

Còn một vấn đề nan giải nữa là hoá đơn của bên em đã viết tới tháng 8, bây giờ muốn bổ sung hoá đơn tháng 5 thì lm sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi một vấn đề với ạ. Em làm bên Cty tư vấn thiết kế ạ! Theo biên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *