ACE cho em hỏi mục Tên người mua hàng và tên tên vị trong hóa đơn GTGT là giống …

ACE cho em hỏi mục Tên người mua hàng và tên tên vị trong hóa đơn GTGT là giống nhau đúng không ạ. E thấy các công ty cứ yêu cầu xuất đi xuất lại hóa đơn với lí do không được viết tên đơn vị vào dòng Người mua hàng….

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “ACE cho em hỏi mục Tên người mua hàng và tên tên vị trong hóa đơn GTGT là giống …”

  • Tên người mua thường là cá nhân, tên đơn vị thì không phải nói rồi, Theo TT39 thì tên người mua hàng không phải là dòng bắt buộc nếu người mua là tổ chức, nhưng nếu lỡ viết tên người mua cũng là tên đơn vị cũng không sao, chỉ là khách hàng khó tính sẽ không hài lòng thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *