Sếp nói lương tháng 13 của em cao hay thấp phụ thuộc vào việc em nghĩ cách có đư…

Sếp nói lương tháng 13 của em cao hay thấp phụ thuộc vào việc em nghĩ cách có được chi phí đầu vào nhiều để nộp thuế ít . Anh chị thấy có vấn đề gì ở đây ko ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Sếp nói lương tháng 13 của em cao hay thấp phụ thuộc vào việc em nghĩ cách có đư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *