Mọi người cho em hỏi chút ạ: E viết sai đơn giá của ba mặt hàng và sai tổng thàn…

Mọi người cho em hỏi chút ạ: E viết sai đơn giá của ba mặt hàng và sai tổng thành tiền, liên 2 e đã giao cho KH. Vậy giờ em lập biên bản thu hồi HĐ phải ghi chỗ lý do điều chỉnh là ntn ạ. Do vừa mới ra trường nên em chưa có kinh nghiệm.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi chút ạ: E viết sai đơn giá của ba mặt hàng và sai tổng thàn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *