Các bác cho em hỏi người nước ngoài muốn thành lập công ty TNHH ở Việt Nam thì c…

Các bác cho em hỏi người nước ngoài muốn thành lập công ty TNHH ở Việt Nam thì cần những điều kiện gì và vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu ạ?
Em cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *