Cả nhà cho hỏi nhé. Công ty mua 2 quyền HĐ của cục thuế.kế toán ko để ý.viết 2 t…

Cả nhà cho hỏi nhé.
Công ty mua 2 quyền HĐ của cục thuế.kế toán ko để ý.viết 2 tờ quyền 2 trc.giờ xử lý như thế nào là ổn nhất.
TH công ty tự in HĐ thì có gì khác không?
Xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho hỏi nhé. Công ty mua 2 quyền HĐ của cục thuế.kế toán ko để ý.viết 2 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *