????VIẾT HÓA ĐƠN HÀNG MUA TRẢ LẠI Khi bên bán giao hàng vi phạm tiêu chuẩn (hàng…

????VIẾT HÓA ĐƠN HÀNG MUA TRẢ LẠI
Khi bên bán giao hàng vi phạm tiêu chuẩn (hàng bị lỗi hỏng) hoặc giao hàng nhầm, bên mua sẽ thực hiện trả lại hàng hóa. Vậy kế toán BÊN MUA? sẽ viết hóa đơn trả lại hàng như thế nào, đặc biệt là có liên quan tới những DN tính VAT theo phương pháp TRỰC TIẾP. <3 Kế toán Lam Thanh sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn và hạch toán
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *