Mọi người cho mình hỏi : Kế toán ghi sai tiền thuế GTGT trên Hóa đơn. Và cả 2 đơ…

Mọi người cho mình hỏi :
Kế toán ghi sai tiền thuế GTGT trên Hóa đơn. Và cả 2 đơn vị đã kê khai thì xử lí như thế nào ạ??
Cụ thể: Số tiền Thuế Đáng lẽ là 913.000 thì Kế toán ghi thành 931.000 đ ??
Xin cảm ơn !!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 28, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi : Kế toán ghi sai tiền thuế GTGT trên Hóa đơn. Và cả 2 đơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *