Anh chị cho e hỏi tiền lương công nhân thời vụ 3 tháng thì cần thủ tục, giấy tờ …

Anh chị cho e hỏi tiền lương công nhân thời vụ 3 tháng thì cần thủ tục, giấy tờ gì để thuế chấp nhận chi phí hợp lý vs. Với bên e cn xây dựng nên hầu hết e cho hợp đồng thời vụ, lương thực tế cao hơn 9tr nên e để thêm phụ cấp ăn uống tùy tiện vậy đc ko hay cần văn bản hay đăng kí gì cho khoản phụ cấp để hợp lí ko ak. Mong mọi ng giúp đỡ.Thanks all!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 28, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Anh chị cho e hỏi tiền lương công nhân thời vụ 3 tháng thì cần thủ tục, giấy tờ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *