Xin chào mọi người! Em làm kế toán trường THCS.Trong nhóm mình có A/C nào có mẫu…

Xin chào mọi người!
Em làm kế toán trường THCS.Trong nhóm mình có A/C nào có mẫu file Hợp đồng lao động dành cho giáo viên,nhân viên Kế toán trong trường học không ạ. Nếu ai có gửi qua cho em theo địa chỉ mail: [email protected]
Em xin cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 27, 2017

account_box admin

One thought on “Xin chào mọi người! Em làm kế toán trường THCS.Trong nhóm mình có A/C nào có mẫu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *