Công ty em trích khấu hao Tscđ nhưng tháng đó không phát sinh doanh thu. Vậy chi…

Công ty em trích khấu hao Tscđ nhưng tháng đó không phát sinh doanh thu. Vậy chi phí khấu hao có được đưa vào hợp lý? Và có thông tư nghị định nào trích dẫn không ạ? Em cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em trích khấu hao Tscđ nhưng tháng đó không phát sinh doanh thu. Vậy chi…”

  • Thứ nhất nói về điều kiện tính chi phí dc trừ thì bạn tham khảo luật 14;32, nghị định 218, thông tư 78, 96.
    Thứ 2 trả lời có dc tính chi phí dc trừ hay k thì tất nhiên là có: nguyên tắc phù hợp: có doanh thu thì có chi phí chứ k phải có chi phí thì có doanh thu đâu bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *