Mọi người ơi vậy là năm 2018 phải đóng bảo hiểm hết cho nhân viên ạ. Nếu công ty…

Mọi người ơi vậy là năm 2018 phải đóng bảo hiểm hết cho nhân viên ạ. Nếu công ty minh ko đóng, do NLĐ cũng ko muốn tham gia, mình ko đưa lương của 10 lao động đó vào chi phí, xem nhu họ làm chui, như vậy có ổn ko ạ, có bị bảo hiểm phạt j ko. Cám ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 25, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Mọi người ơi vậy là năm 2018 phải đóng bảo hiểm hết cho nhân viên ạ. Nếu công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *