Các bậc tiền bối cho em hỏi có công ty nào tính 2% KPCĐ mà NLĐ phải nộp như chỗ …

Các bậc tiền bối cho em hỏi có công ty nào tính 2% KPCĐ mà NLĐ phải nộp như chỗ em đang làm không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *