Mọi người giúp mình với. Cty mình làm bảo lãnh ở ngân hàng 5% tiền bảo lãnh công…

Mọi người giúp mình với. Cty mình làm bảo lãnh ở ngân hàng 5% tiền bảo lãnh công trình A, nộp vào ngân hàng là 27.500.000, và gần 300.000phí, giờ hạch toán tiền này như thế nào vây mọi người chỉ mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *