Hướng dẫn cách lấy lại sổ bảo hiểm Mình có trường hợp này mong các ACE đã làm hư…

Hướng dẫn cách lấy lại sổ bảo hiểm
Mình có trường hợp này mong các ACE đã làm hướng dẫn hộ, bên mình vừa đăng ký Bảo hiểm cho một nhân viên mới nhưng bạn ấy lại bị vướng sổ bảo hiểm bên công ty cũ do nợ và không khả năng chi trả tham gia 2 năm nhưng chỉ đóng 6 tháng, sổ cũ của bạn ấy làm chỗ cũ trước đó đã 8 năm rồi

Mong ACE chỉ bảo

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 24, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Hướng dẫn cách lấy lại sổ bảo hiểm Mình có trường hợp này mong các ACE đã làm hư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *