Nhờ cả nhà tư vấn giúp E muốn đưa chi phí thuê văn phong ̀ 20tr/tháng v…

Nhờ cả nhà tư vấn giúp
E muốn đưa chi phí thuê văn phong ̀ 20tr/tháng vào chi phí hợp lý cty thì cần thủ tục gì a.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ cả nhà tư vấn giúp E muốn đưa chi phí thuê văn phong ̀ 20tr/tháng v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *