Chuyện là thế này các bác nhà kế ạ: tháng trước em vừa kê khai thuế xong, vậy mà…

Chuyện là thế này các bác nhà kế ạ: tháng trước em vừa kê khai thuế xong, vậy mà hôm nay em mở phần mềm HTKK ra lại không thấy dữ liêu từ trước tới giờ luôn. Giờ em phải làm như thế nào để khôi phục dữ liệu đây ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chuyện là thế này các bác nhà kế ạ: tháng trước em vừa kê khai thuế xong, vậy mà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *