A c ơi. E cần tư vấn chút ạ. Bên e là có chi nhánh sản xuất nước , trong năm chi…

A c ơi. E cần tư vấn chút ạ. Bên e là có chi nhánh sản xuất nước , trong năm chie sản xuất được 3 tháng nhưng e vẫn trích khấu hao tài sản vao chi phí được trừ, có cách giải thích nào để Bên thuế k bóc khỏi chi phí được trừ k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 23, 2017

account_box admin

One thought on “A c ơi. E cần tư vấn chút ạ. Bên e là có chi nhánh sản xuất nước , trong năm chi…”

  • Tài sản cố định đó là gì, trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của bạn. Trong năm chỉ sản xuất được 3 tháng, có làm thủ tục tạm ngừng hay k?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *