Các bác cho em hỏi. Em có xuất 1 hóa đơn và chụp ảnh gửi cho kh từ tháng 5. Khác…

Các bác cho em hỏi.
Em có xuất 1 hóa đơn và chụp ảnh gửi cho kh từ tháng 5. Khách hàng đã kê khai tờ hóa đơn đó. nhưng bây giờ em tìm tờ hóa đơn đó ko thấy để gửi trả khách hàng. Bg hướng giải quyết sao các bác

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các bác cho em hỏi. Em có xuất 1 hóa đơn và chụp ảnh gửi cho kh từ tháng 5. Khác…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *