Các anh chị cho em hỏi. Em có TH thế này ạ, em viết sai ngày tháng năm của HĐ đã…

Các anh chị cho em hỏi. Em có TH thế này ạ, em viết sai ngày tháng năm của HĐ đã xuất cho KH, giờ em đã làm bb điều chỉnh cho khách hàng nhưng khách hàng bắt em xuất 1 hóa đơn điều chỉnh với nội dung trong diễn giải là Điều chỉnh ngày tháng năm của hóa đơn số….ngày 24/7/2016 ký hiệu:….., từ 24/7/2016 thành dd/mm/2017
Có anh chị nào có thể cho em xin 1 văn bản dẫn chứng về việc xuất hóa đơn điều chỉnh như thế này được không ạ.
Em chưa gặp TH này bao giờ ạ.
Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi. Em có TH thế này ạ, em viết sai ngày tháng năm của HĐ đã…”

  • Thoòng tu 26 bo sung cho thong tu 39 nhe ban. Nêu hoa đòn da lập kê khai hay chưa kê khai sai Tên, địa chỉ nhưng đúng mst và không ảnh hưởng tới giá trị hàng hoá doanh thu thi chỉ cần lập bbđc k cần lập hoa đơn dc nhé

  • TT26/2015 quy định
    “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
    Nếu 2 bên đã kê khai thuế thì lập biên bản điều chỉnh + xuất hóa đơn điều chỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *