Anh chị ơi cho em hỏi về THANG Bảng Lương với ạ? hôm nay em có đi nộp nhưng bị t…

Anh chị ơi cho em hỏi về THANG Bảng Lương với ạ? hôm nay em có đi nộp nhưng bị từ chối, phòng LĐ bảo quản lý công trường với phó quản lý công trường k đc cùng bậc lương ??? E tưởng giống nhau đc chứ ạ? Chỉ là dựa vào kinh nghiệm ,chức danh thì chọn bậc cao thấp thôi ? Công ty e có a phó quản lý đóng 5tr, còn anh quản lý đóng 8tr5.Nếu nói thế thì trưởng phòng hay nhân viên chức vụ gì em đều phải làm lại hết à? Còn bảng tiêu chuẩn chức danh thì họ bắt ghi rõ từng chức danh làm gì k đc ghi chung chung :(( E tưởng cái này công ty tự xây dựng thì đi nộp họ nhận hết chứ,giờ bắt bẻ làm lại chán hết cả ng


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Anh chị ơi cho em hỏi về THANG Bảng Lương với ạ? hôm nay em có đi nộp nhưng bị t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *