Anh chị cho em hỏi tý ak. Hiện tại công ty em cần hủy hóa đơn chưa sử dụng. em k…

Anh chị cho em hỏi tý ak. Hiện tại công ty em cần hủy hóa đơn chưa sử dụng. em không rõ cần làm những thủ tục nào để thông báo cho cơ quan thuế. Anh chị nào từng làm tư vấn giúp em. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi tý ak. Hiện tại công ty em cần hủy hóa đơn chưa sử dụng. em k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *