Mọi người giúp em với !! Báo cáo tình hình sd hoá đơn quý 1/2011 bên em lúc trướ…

Mọi người giúp em với !!
Báo cáo tình hình sd hoá đơn quý 1/2011 bên em lúc trước KT cũ báo sai, sai là do số lượng tồn đầu kỳ và mua vào ở trong kỳ cùng quý 1/2011 but KT ko báo cáo trên 1 tờ mà tách ra riêng 2 tờ, giờ em muốn làm và nộp lại thì Ký hiệu mẫu hoá đơn và Ký hiệu hoá đơn nó báo vậy. Báo vầy là sao mọi người giúp em với ạ !!Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *