Mọi người cho minh hỏi chút. Mình đang chuẩn bị quyết toán thuế 2016. Công ty mì…

Mọi người cho minh hỏi chút. Mình đang chuẩn bị quyết toán thuế 2016. Công ty mình có phần lương làm thêm nhưng trong hợp đồng lao động không có điều nào nói về làm thêm cả. Vậy cho phí lương thêm của mình có bị loại không? Để là chi phí hợp lý thì giờ mình phải làm những gì? Xin cảm ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho minh hỏi chút. Mình đang chuẩn bị quyết toán thuế 2016. Công ty mì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *