Dear anh/chị, Em có câu hỏi muốn nhờ anh/chị chỉ giúp em với ạ: Công ty em là cô…

Dear anh/chị,
Em có câu hỏi muốn nhờ anh/chị chỉ giúp em với ạ: Công ty em là công ty cổ phần, hiện tại đang muốn thay đổi trụ sở kinh doanh ( trụ sở mới cùng huyện với trụ sở cũ) và tăng vốn điều lệ em không biết thủ tục có phức tạp không và em phải làm những thủ tục gì với thuế ạ, anh/chị ai đã từng làm rồi chỉ giúp em với. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Dear anh/chị, Em có câu hỏi muốn nhờ anh/chị chỉ giúp em với ạ: Công ty em là cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *