AC trong nhóm cho mình hỏi: Cty mình có trụ sở chính và chi nhánh khác tỉnh ht …

AC trong nhóm cho mình hỏi:
Cty mình có trụ sở chính và chi nhánh khác tỉnh ht phụ thuộc. Chi nhánh thì kd mặt hàng không chịu thuế gtgt, đầu vào vẫn phải chịu 10% các dịch vụ ( xin hoàn thuế rất khó khăn). Thế bây giờ ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ của chi nhánh trực tiếp tại công ty ( nơi có trụ sở chính) khi khai thuế thì đc khấu trừ – xin hỏi có hợp lý không ạ? Mong mn tư vấn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *