Anh chị cho em hỏi là em bên e sử dụng Mẫu số 01-6/GTGT ( Cty e tháng này thừa t…

Anh chị cho em hỏi là em bên e sử dụng Mẫu số 01-6/GTGT ( Cty e tháng này thừa thuế nên không phải nộp thuế GTGT trong tháng thì kê khai thế nào cho đúng trên mẫu 01-06/GTGT) cảm ơn các anh chị!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 19, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Anh chị cho em hỏi là em bên e sử dụng Mẫu số 01-6/GTGT ( Cty e tháng này thừa t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *