Ai còn thức k? Cho e hỏi với ạ: Vd DN tmai A mua hàng rồi bán luôn cho đại lý. T…

Ai còn thức k? Cho e hỏi với ạ:
Vd DN tmai A mua hàng rồi bán luôn cho đại lý. Theo hđ thì cp vc DN A chịu. Thì hạch toán vào cp tc 635 đúng k? VAT vận chuyển tính vào đâu ạ.
E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *