Xin post 2 ngày :) Bạn nào có công ty có điều kiện như sau mà muốn giải thể khô…

Xin post 2 ngày 🙂

Bạn nào có công ty có điều kiện như sau mà muốn giải thể không muốn kinh doanh nữa thì alo cho mình nhé: 0909837702 – 0988543342

1. Công ty thành lập năm 2014, 2015, 2016
– Khai báo thuế đầy đủ
– Không nợ thuế, bảo hiểm
– Khai thuế GTGT khấu trừ
– Không phát sinh hoặc phát sinh rất ít
– Hóa đơn chứng từ đầy đủ
– Công ty có trụ sở ở Hà Nội và TPHCM

2. Công ty thành lập năm 2011, 2012,2013
– Khai báo thuế đầy đủ
– Không nợ thuế, bảo hiểm
– Khai thuế GTGT khấu trừ
– Phát sinh doanh thu từ 1 tỷ cho tới dưới 5 tỷ
– Hóa đơn chứng từ đầy đủ, không thất lạc
– Chưa bao giờ tạm ngưng
– Công ty có trụ sở ở TPHCM.

Thanks all.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Xin post 2 ngày :) Bạn nào có công ty có điều kiện như sau mà muốn giải thể khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *