Em sửa lại BCTC năm 2013 mà trang thuế không cho nộp bảo là kỳ tính thuế không đ…

Em sửa lại BCTC năm 2013 mà trang thuế không cho nộp bảo là kỳ tính thuế không được nhỏ hơn hiệu lực tờ khai. Vậy nghĩa là hình như bắt đầu từ 2014 mới được nộp qua mạng phải không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

One thought on “Em sửa lại BCTC năm 2013 mà trang thuế không cho nộp bảo là kỳ tính thuế không đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *