Chào cả nhà Công Ty em nhận hóa đơn Nhà Cung Cấp T3.2017 nhưng kế toán trưởng e …

Chào cả nhà
Công Ty em nhận hóa đơn Nhà Cung Cấp T3.2017 nhưng kế toán trưởng e đã báo cáo thuế nhưng hóa đơn đó , bây giờ mới phát hiện vừa sai tên Công Ty và mã số thuế, nhưng kế toán trưởng em bảo là làm biên bản điều chỉnh được,vậy đúng hay sai ạ, và nếu điều chỉnh thì như thế nào ạ
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà Công Ty em nhận hóa đơn Nhà Cung Cấp T3.2017 nhưng kế toán trưởng e …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *