Các anh chị cho e hỏi, gạch chéo phần trống trên hoá đơn mà bị gạch vào tên hàng…

Các anh chị cho e hỏi, gạch chéo phần trống trên hoá đơn mà bị gạch vào tên hàng hoá thế này có tạm chấp nhận được k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi, gạch chéo phần trống trên hoá đơn mà bị gạch vào tên hàng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *