Cả nhà ơi cho em hỏi chút xíu ạ. Nếu mình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có đượ…

Cả nhà ơi cho em hỏi chút xíu ạ. Nếu mình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 17, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi chút xíu ạ. Nếu mình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có đượ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *