Cả nhà cho mình hỏi một chút Công ty mình trả lương bằng tiền mặt, nhân sự làm c…

Cả nhà cho mình hỏi một chút
Công ty mình trả lương bằng tiền mặt, nhân sự làm công làm lương và viết giấy đề nghị thanh toán tiền thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm đếm lương và chi trả lương cho công nhân
Phương án 1 : Kế toán tổng hợp
Phương án 2 : Kế toán tiền lương
rất mong nhận được phản hồi nhiết tình của cả gia đinh
note chỉ có duy nhất 2 phương án,Công ty mình có 700 công nhân và Thủ quy là người nước ngoài

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 17, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi một chút Công ty mình trả lương bằng tiền mặt, nhân sự làm c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *