Cả nhà cho mình hỏi, giám đốc tự thuê nhà mình làm vp công ty được ko ạ….

Cả nhà cho mình hỏi, giám đốc tự thuê nhà mình làm vp công ty được ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 17, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi, giám đốc tự thuê nhà mình làm vp công ty được ko ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *