Anh chị ơi chi nhánh em phát sinh hoá đơn mua hàng nhưng công ty mẹ vay ngân hàn…

Anh chị ơi chi nhánh em phát sinh hoá đơn mua hàng nhưng công ty mẹ vay ngân hàng và dùng hoá đơn của chi nhánh để ngân hàng giải ngân thanh toán. Trường hợp này em hạch toán sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 17, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị ơi chi nhánh em phát sinh hoá đơn mua hàng nhưng công ty mẹ vay ngân hàn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *