E có vấn đề cần cả nhà hỗ trợ giúp ạ. Bên e là NPP cấp 1 cho 1 hãng Sữa. – Tháng…

E có vấn đề cần cả nhà hỗ trợ giúp ạ.
Bên e là NPP cấp 1 cho 1 hãng Sữa.
– Tháng 12/2016, Cty e ứng trước hàng để thực hiện các chương trình khuyến mại cho nhà cung cấp.
Ví dụ: Khách hàng A mua 4 hộp sữa được khuyến mại 1 hộp cùng loại
1 hộp KM này bên e sẽ ứng hàng ở kho ra giao cho khách hàng và sau này NCC sẽ trả lại cho bên e.
Ví dụ trị giá 1 hộp sữa là 5k.
E lập hoá đơn cho khách hàng A, ghi rõ hàng khuyến mại không thu tiền.
Hạch toán hàng khuyến mại:
Nợ 632: 5
Có 156: 5
(Vì hàng khuyến mại không thu tiền nên 1 hộp KM này không phản ánh doanh thu)
– Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, đến tháng 01/2017 NCC yêu cầu bên e lập hoá đơn GTGT cho NCC, trên hoá đơn ghi rõ “Dịch vụ thực hiện chương trình khuyến mại tháng 12/2016” để cấn trừ công nợ cho tổng giá trị hàng khuyến mại mà bên e đã ứng trước để thực hiện CTKM cho khách hàng.
Hạch toán
Nợ 331
Có 711
Có 333.1
Như vậy khi quyết toán thuế TNDN năm 2016, e sẽ bị lệch doanh thu và chi phí. Chi phí đã thực hiện trong tháng 12/2016 rồi nhưng doanh thu đến tháng 01/2017 mới phát sinh.
Cả nhà có cách nào không giúp e với. Ví dụ như có thể treo trước chi phí giá vốn của hàng KM vào đâu để khi phát sinh doanh thu thì mới đưa về TK 632.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *