Các anh/chị cho em hỏi TH này: – Ngày 17/03, cty nhận góp vốn từ cty mẹ ở nước n…

Các anh/chị cho em hỏi TH này:
– Ngày 17/03, cty nhận góp vốn từ cty mẹ ở nước ngoài qua TK ngân hàng 41.975 USD, bị trừ phí báo có 10 USD, tỷ giá mua của NH là 22.750. Cùng ngày cty rút 41.000 USD. Số dư còn trong TK là 965 USD, tỷ giá 22.750. Số dư trên TK 1122 là 21.953.750
– Ngày 15/05 cty nhận tiếp 18.975 USD từ cty mẹ, tỷ giá mua của NH là 22650, ghi nợ 1122 là 429.783.750đ. Số dư 1122 sau khi ghi nợ là 451.737.500đ. Bị thu phí báo có 5 USD tương ứng 113.250đ (hạch toán theo tỷ giá 22650). Số dư còn lại của 1122 là 451.624.250, trên sổ phụ là 19.935 USD.
– Ngày 31/07 bán 19.935 USD sang TK tiền VND, tỷ giá 22695, ghi có 1122 là 452.424.825đ. Sau nghiệp vụ này số dư trên TK ngân hàng là 0 nhưng số dư trên TK 1122 bị âm: -912.440 đ.
Bây giờ phải xử lý số âm này như thế nào? Mong các anh/chị có kinh nghiệm giải đáp giúp em. Xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 16, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh/chị cho em hỏi TH này: – Ngày 17/03, cty nhận góp vốn từ cty mẹ ở nước n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *