Cả nhà cho e hỏi chút e nghỉ Cty vào ngày 15/5/2017 tính ra lúc e nghỉ cty…

Cả nhà cho e hỏi chút e nghỉ Cty vào ngày 15/5/2017 tính ra lúc e nghỉ cty e đóng bhxh được 4nam7thang. Trong thời gian thôi việc e ko đóng bhxh 2thang. Đến tháng 8/2017 e nhờ làm thử tục và đóng tiếp theo sổ cũ 6thang nữa như vậy e vẫn được hưởng bh thai sản đúng ko ạ tư vấn cho e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 15, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút e nghỉ Cty vào ngày 15/5/2017 tính ra lúc e nghỉ cty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *