Công ty em là công ty TNHH 1TV vốn điều lệ đăng ký 5 tỷ , thành lập T4/2014 nay …

Công ty em là công ty TNHH 1TV vốn điều lệ đăng ký 5 tỷ , thành lập T4/2014 nay là T8/2017 vốn góp mới gần 2 tỷ ) Bằng tiền mặt)
, em nghe nói là sau 3 năm kể từ ngày thành lập ko gióp đủ vốn thì có bị phạt không ah, Có phải điều chỉnh lại vốn điều lệ cho bên thuế Ko ah. Mọi người tư vấn giúp em ah phải làm thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 14, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Công ty em là công ty TNHH 1TV vốn điều lệ đăng ký 5 tỷ , thành lập T4/2014 nay …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *