Cán bộ thuế thông báo 21/8 này xuống quyết toán thuế bên em. Hôm nay em tìm được…

Cán bộ thuế thông báo 21/8 này xuống quyết toán thuế bên em. Hôm nay em tìm được cái chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ quy định không được kiểm tra thanh tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm. Vì đợt tháng 1/2017 bên e quyết toán xong hết 2015, đợt này họ bảo làm năm 2016. Mà họ bảo danh sách từ trên cục gửi xuống. Em vừa trao đổi với bên thuế về cái chỉ thị có hiệu lực từ ngày 17/5 thì họ báo là để xem lại hồ sơ của công ty rồi họ báo lại công ty. Ui em mong chưa phải quyết toán quá! Bình thường bên em 3 năm mới quyết toán 1 lần. Cả nhà ai đã áp dụng cái chỉ thị này chưa ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cán bộ thuế thông báo 21/8 này xuống quyết toán thuế bên em. Hôm nay em tìm được…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *