anh/chị nào có phần mềm kế toán excel theo hình thức chứng từ ghi sổ hoặc nhật k…

anh/chị nào có phần mềm kế toán excel theo hình thức chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký chung mà có thể xem sổ sách theo bất cứ ngày nào cũng được thì cho e xin với ạ.Em toàn thấy phần mềm mà mặc định sổ sách thế hiện cả năm thôi ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *